دفتر فنی مهندسی آریان پی

مدیریت : حسن ارتیشدار
طراحی ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی ، نظارت و اجرا تیرچه بلوک متره و برآورد
آدرس : خیابان قدس - چهارراه مسجد جامع جدید
تلفن همراه :
تلفن ثابت :
آذربایجان غربی -> پیرانشهر -> مهندسی و مشاوره ساختمان
طراحی,نظارت,اجرا,تیرچه,بلوک,دفتر,فنی,مهندسی,آریان,دفتر فنی مهندسی آریان پی,حسن,ارتیشدار,حسن ارتیشدار