دفتر فنی مهندسی آریان پی

به مدیریت : حسن ارتیشدار

طراحی ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی ، نظارت و اجرا تیرچه بلوک متره و برآورد

تلفن :
موبایل :
آدرس : خیابان قدس - چهارراه مسجد جامع جدید
فکس : 04444221689
ایمیل :
وب سایت :
کد پستی :
استان : آذربایجان غربی
شهر : پیرانشهر
صنف : مهندسی و مشاوره ساختمان